نمایش دادن همه 12 نتیجه

Aryan salt

Product type: iodized recrystallization salt

Product weight: 400, 700, 800 grams

Packaging material: shell cellophane for food industry

Number of packets per sheet: 20 pieces

Description: suitable for use in the kitchen and table by transferring to permanent storage container

Dajleh salt

Product type: iodized recrystallization salt

Product weight: 400, 800, 900 grams

Packaging material: shell cellophane for food industry

Number of packets per sheet: 20 pieces

Description: suitable for use in the kitchen and table by transferring to permanent storage containers

Daryafam salt

Product type: iodized recrystallization salt

Product weight: 400, 700, 800 grams

Packaging material: shell cellophane for food industry

Number of packets per sheet: 20 pieces

Description: suitable for use in the kitchen and table by transferring to permanent storage containers

Sode recrystallization salt

Product type: recrystallized iodized salt Product weight: 25 kg Packaging material: shell cellophane for food industry Number of packets per sheet: 20 pieces Description: Special for food factories, restaurants and bakeries

sode salt

Product type: iodized recrystallization salt

Net weight: 2 kg

Type of packaging: fabric

Packaging material: shell cellophane for food industry

Number of packets per sheet: 20 pieces

Description: suitable for use in the kitchen and table by transferring to permanent storage containers

sode salt

Product type: iodized recrystallization salt

Net weight: 400, 500, 800, 900 grams

Packaging material: shell cellophane for food industry

Number of packets per sheet: 20 pieces

Description: suitable for use in the kitchen and table by transferring to permanent storage containers

نمک آریامن

نوع محصول:نمک تبلور مجدد ید دار وزن محصول:۴۰۰،۷۰۰،۸۰۰ گرمی جنس بسته بندی: سلفون صدفی مخصوص صنایع غذایی تعداد بسته در شیرینگ:20 عدد توضیحات:مناسب برای استفاده در آشپزخانه و سفره با انتقال به ظروف نگهداری دائمی  

نمک تبلور مجدد سوده

نوع محصول:نمک خوراکی تبلور مجدد ید دار وزن محصول:۲۵ کیلوگرم جنس بسته بندی: سلفون صدفی مخصوص صنایع غذایی تعداد بسته در شیرینگ:20 عدد توضیحات:ویژه کارخانجات صنایع غذایی،رستوران و نانوایی  

نمک دجله

نوع محصول:نمک تبلور مجدد ید دار وزن محصول:۴۰۰،۸۰۰،۹۰۰گرمی جنس بسته بندی: سلفون صدفی مخصوص صنایع غذایی تعداد بسته در شیرینگ:20 عدد توضیحات:مناسب برای استفاده در آشپزخانه و سفره با انتقال به ظروف نگهداری دائمی

نمک دریافام

نوع محصول:نمک تبلور مجدد ید دار وزن محصول:۴۰۰،۷۰۰،۸۰۰ گرمی جنس بسته بندی: سلفون صدفی مخصوص صنایع غذایی تعداد بسته در شیرینگ:20 عدد توضیحات : مناسب برای استفاده در آشپزخانه و سفره با انتقال به ظروف نگهداری دائمی    

نمک سوده

نوع محصول:نمک تبلور مجدد ید دار وزن خالص: ۴۰۰،۵۰۰،۸۰۰،۹۰۰گرم جنس بسته بندی: سلفون صدفی مخصوص صنایع غذایی تعداد بسته در شیرینگ:20 عدد توضیحات:مناسب برای استفاده در آشپزخانه و سفره با انتقال به ظروف نگهداری دائمی

نمک سوده

نوع محصول:نمک تبلور مجدد ید دار وزن خالص: ۲ کیلوگرم نوع بسته بندی: پارچه ای جنس بسته بندی: سلفون صدفی مخصوص صنایع غذایی تعداد بسته در شیرینگ:20 عدد توضیحات:مناسب برای استفاده در آشپزخانه و سفره با انتقال به ظروف نگهداری دائمی